Дзвінки з мобільного безкоштовні

Дзвінки зі стаціонарних телефонів, а також мобільних операторів Київстар, Vodafone і lifecell безкоштовно по всій Україні

Передзвоніть мені
06.02.2017 20:17:08


Офіційні правила проведення Рекламного заходу (акції) «Більше ніж вигода»

1. Організатор рекламного заходу (акції)
1.1. Організатором Рекламного заходу (акції) «Більше ніж вигода» (надалі – Акція) є ТОВ «27».
1.2. Місцезнаходження Організатора: 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Грушевського, 59.


2. Місце та період проведення акції
2.1. Період проведення Акції: з 10.12.2016 до 15.01.2017 р. (включно).
2.2. Місце проведення: Акція діє в інтернет-магазині «27.ua» по всій Україні, крім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованої території та населених пунктів, де здійснювалася антитерористична операція, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.


3 . Предмет акції
3.1. Під Акцією розуміється реалізація товарів, повний перелік яких міститься на сайті 27.ua та позначений спеціальними цінниками, за зниженими цінами.
3.2. Предметом Акції є товари загальною кількістю понад 1 000 000 одиниць товару, визначених Організатором Акції за зниженою (акційною) ціною. Кількість товару обмежена та визначається Організатором Акції в односторонньому порядку.
3.3. Грошовий еквівалент повної вартості товарів не видається.
3.4. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
3.5. Акція діє за умови наявності товару у Місці її проведення. Запас товару, що бере участь у Акції, обмежений.


4. Мета проведення акції
4.1. Метою проведення акції є стимулювання попиту покупців ТОВ «27» та прискорення просування товару, що є предметом Акції.


5. Умови участі в акції
5.1. В Акції беруть участь усі фізичні та юридичні особи, які протягом періоду її проведення придбають будь-який товар, що є предметом Акції, незалежно від форми оплати. Організатор підтверджує, що Учасники Акції є індивідуально невизначеними.
5.2. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів придбання товарів, що є предметом Акції, підтверджених окремим розрахунковим документом (фіскальний чек, видаткова накладна) в період її проведення.


6. Обмін та повернення товару
6.1. На товар, придбаний під час Акції, розповсюджується Закон України «Про захист прав споживачів».
6.2. Повернення товару здійснюється за наявності розрахункового документа.
6.3. Гарантійне обслуговування, обмін і повернення неякісних товарів, придбаних під час Акції, здійснюється в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України.


7. Інші умови
7.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити або змінити ці Правила, а також достроково припинити проведення Акції. Інформація про зміну умов або припинення дії Акції розміщується на сайті 27.ua.
7.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші не залежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.
7.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.
7.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.5. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов’язуються дотримуватися і виконувати їх. Організатор не несе відповідальності за несвоєчасне здійснення оплати, що сталася не з вини Організатора та залучених ним для проведення Акції третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, у разі надання Учасником Акції неточної або недостовірної інформації щодо персональних даних та номера телефону, а також настання обставин непереборної сили.
7.6. Організатор має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в ній у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення зазначених в них умов.
7.7. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з її офіційними правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова від належного виконання зазначених в них умов вважаються відмовою брати участь в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції та/або залучених ним третіх осіб будь-якої компенсації.
7.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. При цьому воно є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.9. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси й інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови порівняно з іншими Учасниками), не допускаються бути задіяними в цій Акції. У цьому разі Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції приймається самостійно Організатором і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, не допущені до подальшої участі в ній незалежно від моменту, коли це сталося, втрачають право надалі брати участь в Акції і при цьому не отримують жодної компенсації від Організатора.
7.10. Під час проведення чи після закінчення Акції Організатор Акції не зобов’язаний листуватися з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.